13-mei-2006

Home
Wat doen we
Favoriete links
Foto's
Besparen

 

Bespaar in de installatiekosten! vraag subsidies aan je gemeente en leverancier.

www.energiesparen.be

Fiscale aanmoedigingsmaatregelen voor energiebesparing

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Welke stookketels komen in aanmerking?

Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning.

Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel?

 • de stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer
 • de geregistreerde aannemer
  • bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel);
  • duidt de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd;
  • bevestigt dat op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels
  • bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming;
 • voor stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat
  • deze beantwoordt aan de norm EN12809;
  • ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden;
  • het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5;
 • voor warmtepompen bevestigt de aannemer dat de globale prestatiecoŽfficiŽnt minstens 3 bedraagt en voor geothermische warmtepompen dat het EG-label is aangebracht.

 

     

Home Wat doen we Favoriete links Foto's Besparen

Laatste bijwerking op 13-mei-2006